Lauantaina 25.4. vietetään tekijänoikeuspäivää

Lauantaina 25.4. o ©-Day eli tekijäoikeuspäivä ja koko tämä viikko on ©-Day viikko

Valokuva on yksi tekijänoikeuslain suojaa nauttivista taiteenlajeista

”Poikkeukselliset ajat tarvitsevat tulkkeja ja taiteilijoita: nyt tarvitaan elämyksiä, ajattelemisenaihetta, haastajia, viihdettä ja tunteiden välittäjiä. Jotta voimme nauttia tekijöiden työstä joka päivä, pidetään yhdessä huoli, että luovalla työllä on arvonsa, tekijänoikeus.”

#cday #tekijänoikeuspäivä