Valokuvaajille suunnattu kohdeapuraha

Finnfoton hallitus on päättänyt 18.3.2020 pidetyssä kokouksessaan muuttaa Finnfoton kevään kohdeapurahahakua vastaamaan vallitsevaa yhteiskunnallista tilannetta pika-aikataululla.

Finnfoton apuraha on suunnattu kaikille ammatissa toimiville valokuvaajille.

Haku alkaa 19.3.2020 klo 12.00 ja päättyy 25.3.2020 klo 12.00.

Myönnämme 100 kpl 1400 euron suuruisia kohdeapurahoja luovaan työskentelyyn valokuvaajana. Apuraha on verovapaa.

Hakijan tulonmuodostuksen tulee koostua valokuvaustyöstä ja apuraha voidaan käyttää toimiin, joilla valokuvaajan työ voidaan tällä hetkellä turvata.

Budjettikohdassa tulee eritellä toiminnan kiinteät kulut, jotka syntyvät valokuvaustoiminnasta. Finnfoto toivoo hakijoiden käyttävän harkintaa oman valokuvaustyön osuuden arvioinnissa, jotta apua kohdentuu parhaiten sitä tarvitseville. Hakemuksessa tulee mainita hakijan nettisivuosoite.

Hakijan tulee kirjautua Finnfoton apurahajärjestelmään ja täytää pyydetyt tiedot  https://finnfoto.apurahat.net/finnfoto/ 

Apurahan määrä kohtaan täytä: 1400 euroa, liitteitä ei tarvita.

Jaettavat varat ovat peräisin Kopiosto ry:n Finnfotolle jakamista kopiointikorvauksista. Hakemusten läpikäyntiä varten Finnfoton hallitus on asettanut erillisen toimikunnan.

Täyttöohje hakemukseen

  1. Hakemuksen nimi: kohdeapuraha

Käyttökohde: muu

Nettisivun osoite mainitaan, apurahahakemus perusteluineen

  1. Apurahan määrä: 1400 euroa

Kustannukset eriteltynä: täytä toiminnan kulut Kolmen viime vuoden aikana saadut apurahat: ei tarvitse täyttää Vireillä olevat apurahahakemukset: ei tarvitse täyttää

  1. Liitteitä ei tarvita